Our store uses cookie files technology but simultaneously it does not automatically store any information except for these included in cookie files.

Terms and conditions

Our terms and conditions are regulated on the basis of the EU and Polish law. The binding language of the terms and conditions is Polish.

They are specified below.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem jest INTER GLOBAL Oświata sp. z o.o.; z siedzibą w Warszawie, adres: Sędziowska 1; 02-081 Warszawa

 1. Sposób kontaktu z nami.

Jeśli potrzebujesz informacji o przetwarzaniu swoich danych skontaktuj się z nami mailowo. Nasze dane kontaktowe: biuro@inglo.pl

 1. Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie w trakcie zawierania umowy kupna poprzez nasz sklep internetowy – www.anamendez.pl lub podczas zakładania konta w naszym sklepie.

 1. Przymus podawania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, hasło (w przypadku rejestracji konta)

Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • świadczenia usługi drogą elektroniczną;

 • obsługi reklamacji i zgłoszeń;

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją zamówienia;

 • obsługi logistycznej Twojego zamówienia-  przekazanie Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą Twoje zamówienie;

 • celów podatkowych i rachunkowych (wymagają tego od nas przepisy prawa)

Twoje dane nie są przetwarzane automatycznie, nie są profilowane, nie wykorzystujemy ich też w celach marketingowych.

 1. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w każdym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Masz prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania ich oraz usunięcia.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Udostępnianie Twoich danych.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom, które zapewniają usługi logistyczne – firmom kurierskim - w celu wysłania Twojego zamówienia.

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe także po zakończeniu realizacji umowy zawartej z Tobą w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych